Vyjádření k rušení poboček České pošty v Karlovarském kraji

Problematikou služeb České pošty se kraj zabývá již dlouhodobě, a to zejména na základě stížností starostů v rámci pracovních návštěv ve městech a obcích kraje.

Kraj se snažil situaci řešit ještě dřív, než byl avizován plán redukce poboček sítě České pošty. Například ve chvíli, kdy jsme se dozvěděli, že je v plánu rušení pobočky v Tescu, obrátili jsme se na ředitele pošty, s nímž jsme chtěli tento krok projednat. Nicméně odezva byla nulová a pobočka v Tescu tak byla „v tichosti“ uzavřena bez možnosti jakéhokoliv dialogu s krajem.   Pokračovat ve čtení →

Pokračující podpora Ukrajiny, přímá volba starostů nebo motivace mladých a jejich zapojení do regionální politiky – i to byla témata Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy

Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy se ve svém půlročním cyklu opět sešel ve Štrasburku. Vzhledem k rekonstrukci sídla Rady Evropy se naše jednání odehrávala v sousední budově Evropského parlamentu, jehož architektura je ohromující.

Programem se opět prolínalo téma ruské agrese na Ukrajině, kde kongres prostřednictvím členských samospráv jasně deklaroval pokračující solidaritu s Ukrajinou a její podporu morální, politickou, humanitární i materiální.   Pokračovat ve čtení →

Komentář ke krajskému rozpočtu na rok 2023

Ke schválenému rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2023 bych rád dodal některé detaily, které, jak jsem zjistil, nejsou jasné ani některým opozičním krajským zastupitelům.

Krajské zastupitelstvo schválilo v pondělí 12. prosince 2022 rozpočet na rok 2023 s příjmy 9,17 miliardy korun a výdaji 11,5 miliardy korun. Vzniklý schodek je určen na předfinancování a spolufinancování projektů, na které bude kraj čerpat dotace z EU a jiných externích zdrojů. Setkal jsem se s nepravdivým tvrzením, že rozpočet počítá se ztrátou. Je to nesmysl, rozpočet má schodek, který je plně krytý jak naspořenými zdroji ve výši cca 900 milionů korun, tak zastupitelstvem schválenými úvěry a bude v celém rozsahu, jak už jsem řekl, sloužit k financování projektů. Postupně se tyto prostředky budou vracet v podobě přijímaných dotací. V tomto období máme možnost na transformaci, přeměnu kraje, ale i na další rozvojové aktivity získat evropské miliardy a musíme toho využít.   Pokračovat ve čtení →

Reakce na informace uvedené v otevřeném dopisu zastupitelky Karlovarského kraje Jany Mračkové Vildumetzové ohledně provozu bazénu v Domově mládeže v Karlových Varech

V reakci na otevřený dopis krajské zastupitelky Jany Mračkové Vildumetzové konstatuji, že Karlovarský kraj skutečně bude muset velmi pečlivě zvážit, zda bude i nadále udržovat čím dál ztrátovější provoz bazénu v příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary. Ztráta se v běžném roce pohybovala před nárůstem cen energií nad hranicí 2 milionů korun ročně. Náklady na provoz včetně personálu razantně vzrostly, obliba a vytíženost bazénu v Drahovicích ze strany veřejnosti přitom stále klesá. A paní zastupitelka měla situaci řešit už dávno, v roce 2019, když se na ni jako na bývalou hejtmanku obrátil provozovatel a požadoval potřebné finance.

  Pokračovat ve čtení →

Dva roky v čele regionu – bilance vedení Karlovarského kraje

Zanedlouho vstoupíme do druhé poloviny našeho volebního období ve vedení kraje. Do naší každodenní práce a do života celého kraje v uplynulých dvou letech zasáhla nejen pandemie koronaviru, ale také válka na Ukrajině. Museli jsme velmi rychle zareagovat na tyto situace a v krátkém čase je zvládnout.

Hlavní prioritou pro nás stále zůstává řešit potřeby našich občanů a pomáhat jim všude tam, kde je to možné. Mimo jiné dnes lidé obtížně hledají zubaře, další ambulantní specialisty i praktické lékaře. Jejich průměrný věk v regionu je vysoký a noví doktoři nemají zájem pracovat hlavně v okrajových oblastech regionu. Karlovarský kraj proto přišel s unikátním systémem pobídek již pro vysokoškoláky studující medicínu, ale i pro nově přicházející lékaře, kteří v součtu všech benefitů mohou získat téměř 4 miliony korun.   Pokračovat ve čtení →