Pokračující podpora Ukrajiny, přímá volba starostů nebo motivace mladých a jejich zapojení do regionální politiky – i to byla témata Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy

Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy se ve svém půlročním cyklu opět sešel ve Štrasburku. Vzhledem k rekonstrukci sídla Rady Evropy se naše jednání odehrávala v sousední budově Evropského parlamentu, jehož architektura je ohromující.

Programem se opět prolínalo téma ruské agrese na Ukrajině, kde kongres prostřednictvím členských samospráv jasně deklaroval pokračující solidaritu s Ukrajinou a její podporu morální, politickou, humanitární i materiální.

Zajímavým tématem byla také přímá volba starostů, kdy se sice kongres k tomuto způsobu volby přiklání, nicméně názorů pro i proti je celá řada. Dnes v EU můžeme najít tři způsoby volby starostů: přímý, nepřímý (občané volí zastupitele a ti starostu – máme u nás) a jmenování (například v Holandsku královským dekretem).

Nastupující islandské předsednictví Rady Evropy, které zde bylo prezentováno, má ve svém programu také posílení role samospráv na rozhodování vlád a evropských institucí. Své zkušenosti s vedením města zde prezentuje i starosta Reykjavíku Dagur Eggertsson.

Agenda jednání rovněž obsahovala stálé posilování ochrany životního prostředí, to, jak se města a kraje vyrovnávají s „multiple crisis“ a diskusi nad výraznějším zapojením a motivací mladé generace pro její působení na obecní a regionální úrovni – z mého pohledu velmi důležité se zkušeností našeho Krajského parlamentu dětí a mládeže.