Reakce na informace uvedené v otevřeném dopisu zastupitelky Karlovarského kraje Jany Mračkové Vildumetzové ohledně provozu bazénu v Domově mládeže v Karlových Varech

V reakci na otevřený dopis krajské zastupitelky Jany Mračkové Vildumetzové konstatuji, že Karlovarský kraj skutečně bude muset velmi pečlivě zvážit, zda bude i nadále udržovat čím dál ztrátovější provoz bazénu v příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary. Ztráta se v běžném roce pohybovala před nárůstem cen energií nad hranicí 2 milionů korun ročně. Náklady na provoz včetně personálu razantně vzrostly, obliba a vytíženost bazénu v Drahovicích ze strany veřejnosti přitom stále klesá. A paní zastupitelka měla situaci řešit už dávno, v roce 2019, když se na ni jako na bývalou hejtmanku obrátil provozovatel a požadoval potřebné finance.

Bazén využívají 2 školy a samotný domov mládeže, dále 6 organizací. V odpoledních hodinách může přijít veřejnost, přičemž podle statistiky od poloviny září do poloviny října letošního roku dorazil 1 člověk. Bazén, co se týče vytíženosti, takzvaně jede na měně než 50 procent. Jeho fungování se musí vykrývat z peněz na provoz domova mládeže a každému musí být jasné, že z ekonomického hlediska je stav neúnosný. Navíc Karlovarský kraj ani není oprávněn dlouhodobě financovat ztrátu doplňkové činnosti své příspěvkové organizace.

My ale nechceme posuzovat jen ekonomický model, právě proto, že bazén slouží školám, sportovním plavcům i vodním záchranářům. A uvědomujeme si, jak je sport pro školáky a pro sportovce důležitý. Z toho důvodu vyzveme karlovarský magistrát, konkrétně primátorku Andreu Pfeffer Ferklovou, aby se město spolupodílelo na financování investic a provozu bazénu, který z velké části využívají právě organizace a kluby se sídlem v Karlových Varech.

Vyzveme také všechny sportovní organizace, aby do bazénu v Drahovicích nasměrovaly své tréninkové aktivity. I přesto, že máme odlišné informace o „plné vytíženosti“ bazénu v KV Areně, na kterou poukazuje zastupitelka Mračková Vildumetzová, a víme, že kapacitní rezervy mají i bazény v Alžbětiných lázních nebo na Růžovém vrchu. Zároveň se obrátíme na školy v Karlových Varech, aby v bazénu realizovaly část výuky tělesné výchovy.

Na základě odezvy od města, sportovních klubů a škol pak zvolíme další postup, o kterém budeme veřejnost podrobně informovat. Paní Mračková Vildumetzová sice ráda hlasitě mluví, ale nenabízí žádná rozumná řešení, protože by jí mohla ubrat politické body. My se ale realistického východiska budeme snažit dobrat, aby lidé co nejdříve přesně věděli, jak to s provozem bazénu nakonec bude.