Hejtman a radní pro oblast regionálního rozvoje jednali s vládními prezidenty Horních Frank a Horní Falce v Bayreuthu

Pravidelné setkání hejtmana Karlovarského kraje spolu s vládní prezidentkou Horních Frank Heidrun Piwernetz a vládním prezidentem Horní Falce Walterem Jonasem se tentokrát konalo v Bayreuthu. Za Karlovarský kraj se jednání zúčastnil také radní pro oblast regionálního rozvoje Patrik Pizinger. Na programu byly body týkající se například přeshraniční spolupráce hasičských záchranných sborů, rozvoje zeleného pásu podél společné hranice, oblasti dopravy a další.

„Kooperace s oběma spolkovými zeměmi je pro Karlovarský kraj zásadní. Ať už se jedná o přeshraniční spolupráci složek integrovaného záchranného systému, dopravní napojení dálnice D6 na německou A93 nebo společný postup při řešení rozvoje území na obou stranách společné hranice. S vládními prezidenty se snažíme hledat ta nejlepší řešení a postupovat ve shodě. Věřím, že se nám společnými silami podaří dovést započaté projekty ke zdárnému konci,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.   Pokračovat ve čtení →

Vyjádření hejtmana k vyhlášení stávkové pohotovosti zdravotníků

Odboráři Karlovarské krajské nemocnice vyhlásili stávkovou pohotovost v reakci na plán vlády odložit valorizaci plateb za státní pojištěnce a snížení platových tarifů ve veřejném sektoru. Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek reaguje na vzniklou situaci ve svém vyjádření.

„Naprosto chápu obavy zdravotníků, které je vedly k vyhlášení stávkové pohotovosti. Připravovaná opatření vlády by jednoznačně měla být srozumitelně komunikována se všemi zainteresovanými stranami tak, aby se předcházelo komunikačním šumům a případným nedorozuměním. Zároveň navrhované úspory nemohou jít na vrub snižování platů zdravotníků, kteří již nyní zajišťují zdravotní péči v našem regionu na hraně svých kapacit.   Pokračovat ve čtení →

Rašelinový pavilon bude při otevření Císařských lázní zakrytý látkou

Rozsáhlá rekonstrukce Císařských lázní v Karlových Varech skončila. Lidé si národní kulturní památku prohlédnou v závěru příštího týdne. Neopravený ale zůstává rašelinový pavilon.

  Pokračovat ve čtení →

Těžko oponovat těm, kteří nechtějí naslouchat

Přestože do krajských voleb zbývá více než rok, útoky opozice běží naplno ze všech pozic, přičemž cíl je jasně definován – devastovat jméno hejtmana všemi dostupnými prostředky bez ohledu na míru podlosti a demagogie. Výjimečně v této disciplíně vyniká Jana Mračková Vildumetzová, pro kterou žádná smyšlenka a dezinformace není tabu, naopak je aktivně tvoří. Stává se tak se stále vyšší frekvencí, kdy se o své osobě a krajské vládě dočítám v tiskových výstupech hnutí ANO, jak je špatně vše, na co sáhneme.

Mnohá témata jsem se již snažil vysvětlit na zasedání krajského zastupitelstva, bohužel s nulovým efektem. Stále dokola posloucháme stejnou písničku. Považuji proto za nutné uvést na pravou míru některá tvrzení.   Pokračovat ve čtení →

Navržený seznam rušených poboček není dogma, ředitelem České pošty jsme byli ujištěni, že jednání se starosty dotčených měst budou pokračovat

Česká pošta dnes jedná se zástupci samospráv Ústeckého a Karlovarského kraje o budoucím nastavení poboček a fungování Pošty Partner Plus. Po celé republice má být zrušeno celkem 300 poboček. Pošta je teď na 3200 místech.

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek je teď s námi ve spojení, krásné odpoledne.
Pěkné odpoledne.

Tak jak se vyvíjejí jednání u vás v Karlovarském kraji o rušení pošt?
To dnešní jednání s generálním ředitelem České pošty, s jejími zástupci a starosty Ústeckého, Karlovarského kraje a měst, který se ta redukce dotýká, byla v podstatě velmi živá a pro mě příjemný příjemným výsledkem je, že to, co nastane od prvého sedmý, to znamená v rámci té redukované sítě, tak, jak bylo konstatováno i generálním ředitelem, není dogma. To znamená, že i po tom prvém sedmý, jak sám říkal, by ten dialog se starosty všech dotčených měst měl pokračovat a na základě praktických zkušeností je potom možné některé další úpravy dělat.   Pokračovat ve čtení →