Krajská hospodářka komora Karlovarského kraje uspořádala další setkání hejtmana s podnikateli

Po půl roce se konalo tradiční setkání hejtmana Karlovarského kraje s podnikateli z regionu. Organizátorem byla Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Jednání mají za úkol představit zástupcům podnikatelské sféry aktuální dění, které zasahuje i do jejich aktivit.

„Těmito setkáními se snažíme přiblížit zástupcům firem z regionu zásadní informace z nejrůznějších oblastí, které ale velmi úzce souvisí s jejich činností. Tentokrát jsme se zaměřili na informace o hospodaření kraje, plánovaných investicích, dopravě, o stavu probíhající transformace regionu a strategických projektech, dále také o vysokoškolském vzdělávání a životním prostředí. Velmi si vážím zájmu podnikatelů, kteří se setkání účastní pravidelně, protože se na mnohé věci dívají z jiné perspektivy, a právě jejich pohled a připomínky jsou pro nás důležité,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.   Pokračovat ve čtení →

Hejtman: ReVize je významnou investicí do budoucna

Ideová konference reVIZE o budoucnosti Karlovarského kraje, kterou v Císařských lázních uspořádal Karlovarský kraj ve spolupráci s agenturou K4, byla první akcí takového druhu v regionu. Zúčastnilo se jí 450 pozvaných osobností z celé České republiky, zvlášť byl přitom důraz kladen na ty profesionály, kteří mají vazbu na tento region. Přijeli politici, zástupci neziskových organizací, učitelé a řada dalších hostů. O tom, co přinesla, řekl Deníku Petr Kulhánek (KOA, STAN), hejtman Karlovarského kraje.

Jaké máte ohlasy na tuto akci? Má podle vás tento typ komunikace a předávání si zkušeností či náměty, jak situaci v regionu zlepšit, smysl?
Kdybych nebyl již dopředu přesvědčen o významu a přínosu této akce , určitě bych ji nepodporoval. Náš cíl byl od začátku jasně stanoven a nyní, když již máme první ročník konference za sebou, si dovolím říci, že se nám podařilo naplnit to, co jsme od akce očekávali. Na jedno místo se nám podařilo zkoncentrovat velmi zajímavé osobnosti, které mají mnoho zkušeností, idejí a síly, jak tlačit Karlovarský kraj kupředu, protože jsou, stejně jako já, přesvědčeni o jeho potenciálu. Na místě zazněla řada podnětů a byly představeny plánované aktivity budoucího rozvoje regionu. Jestli se jejich realizace podaří, to si budeme moci říci příští rok, při druhém ročníku této konference. Ohlasy jsou výrazně pozitivní, protože se jednalo skutečně o jedinečnou akci takového formátu v kraji, což ocenili nejen sami řečníci, ale především účastníci. Pokud se vyskytl nějak postesk, tak jen ve smyslu, že nebylo možné sledovat všechna vystoupení, která je zajímala, protože se odehrávala souběžně v rámci jiných panelů.   Pokračovat ve čtení →

Mezinárodní dopravní summit potvrdil důležitost železniční infrastruktury pro další rozvoj regionu

V prostorách karlovarského hotelu Thermal proběhl ve čtvrtek 2. května Dopravní Summit Česká republika-Bavorsko-Sasko. Ke společnému dialogu týkající se dokončení rozvoje dopravní infrastruktury mezi sousedními regiony a její plnohodnotné zapojení do evropské železniční sítě se sešli ministři a představitelé české vlády, německé spolkové vlády, vlád Bavorska a Saska.

Konference se zaměřila především na rozšíření železniční sítě na rozhraní mezi východem a západem, konkrétně na elektrifikaci chybějící části z Chebu přes Marktredwitz do Norimberka na koridoru Žilina–Praha–Norimberk. Vznik této trati by znamenal lepší napojení na výkonnou českou železniční síť a transevropskou železniční dopravu.   Pokračovat ve čtení →

Sokolovská nemocnice se může pochlubit zmodernizovaným oddělením následné péče

Rekonstrukce oddělení následné péče v Nemocnici Sokolov, kterou Karlovarský kraj zahájil v říjnu loňského roku, je úspěšně dokončena. Cílem stavebních úprav byla modernizace stávajících prostor stanice A vedoucí k zajištění většího komfortu pro pacienty i zdravotnický personál. Náklady na realizaci akce dosáhly částky 23,5 milionu korun.

Oddělení následné péče, jež sídlí v části pavilonu D ve druhém nadzemním podlaží a na které jsou většinou přijímáni pacienti ze standardních lůžkových oddělení nemocnice, prošlo kompletní modernizací. Jako zhotovitel stavby, jež si vyžádala i drobné dispoziční úpravy stávajících prostor, byla vybrána společnost BAU-STAV. Technický dozor pak zajišťovala firma INSCAN. Práce trvající více než půl roku probíhaly za plného povozu ostatních oddělení nemocnice.

„Modernizací stávajících prostor jsme získali oddělení, které může nabídnout kapacitu až 27 lůžek. Pacientům bude nově k dispozici 8 třílůžkových pokojů, 1 dvoulůžkový a 1 jednolůžkový nadstandartní pokoj s veškerým potřebným vybavením. Myšleno bylo i na personál, pro který bylo vybudováno adekvátní zázemí. Jsme rádi, že nová podoba oddělení zcela odpovídá nárokům na kvalitní zdravotní péči a zároveň splňuje potřeby zdejších zdravotníků,“ upřesnil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.   Pokračovat ve čtení →