Vyjádření k rušení poboček České pošty v Karlovarském kraji

Problematikou služeb České pošty se kraj zabývá již dlouhodobě, a to zejména na základě stížností starostů v rámci pracovních návštěv ve městech a obcích kraje.

Kraj se snažil situaci řešit ještě dřív, než byl avizován plán redukce poboček sítě České pošty. Například ve chvíli, kdy jsme se dozvěděli, že je v plánu rušení pobočky v Tescu, obrátili jsme se na ředitele pošty, s nímž jsme chtěli tento krok projednat. Nicméně odezva byla nulová a pobočka v Tescu tak byla „v tichosti“ uzavřena bez možnosti jakéhokoliv dialogu s krajem.

V případě plánované redukce poboček sítě České pošty obdržely kraje, jako připomínkové místo, dokument z Českého telekomunikačního úřadu, který informoval o tomto plánu plošně v rámci republiky, avšak neobsahoval konkrétní seznam poboček, které by měly být zrušeny. Podklad obsahoval pouze informaci o návrhu na snížení minimálního počtu provozoven v zemi bez jakéhokoliv dalšího upřesnění. Karlovarský kraj nepřipomínkoval návrh na snížení minimálního počtu poboček České pošty stejně jako ostatní kraje, protože jsme očekávali, že i tento krok bude také na úrovni hejtmanů ještě dále projednáván.

Avizovaný plán na uzavření poboček České pošty v Karlovarském kraji jsem obdržel v pátek dopoledne datovou schránkou. Jako pozitivum vnímám fakt, že redukce nepostihuje žádné obce, kde je dnes jediná pošta, tudíž z nich nezmizí. Redukce řeší 14 poboček ve městech Karlovarského kraje. V reakci na zveřejněný seznam poboček, kterých se redukce dotýká, svolávám k jednání paní primátorku a starosty dotčených měst. Na tomto jednání bych s nimi rád probral konkrétní situaci v každém z měst, včetně možného řešení prostřednictvím pošty Partner tam, kde to bude možné.

Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje