Dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace rozhodně nejsou v ohrožení

V pátek navštívil Karlovarský kraj ministr Petr Hladík, kterého jsem v rámci jednání s Radou Karlovarského kraje informoval o stavu strategických projektů, jež budou podávány do vybraných výzev Operačního programu spravedlivá transformace. Zároveň s tímto jsem také upozornil pana ministra na to, že u tří projektů je třeba dbát zvýšené pozornosti. Není tedy pravdou, že pan ministr mi sdělil jakoukoliv „špatnou zprávu“, jak se objevuje v tiskové zprávě hnutí ANO.

Jedná se o projekt města Aš „vl:aškovka“, projekt České zemědělské univerzity v Praze (ZČU) „Chytrá krajina2030+“ a projekt města Boží Dar „Regenerace brownfieldu Horský hotel Klínovec a jeho okolí“.   Pokračovat ve čtení →

Příprava a průběh transformace v našem kraji je na evropské úrovni vnímána velmi pozitivně

Na bruselské konferenci evropských regionů procházejících transformací jsme řešili řadu oblastí, které proměna regionu zahrnuje – rychlost realizace projektů, zjednodušení projednávání na evropské úrovni, důslednou komunikaci vůči obyvatelům a vysvětlování pozitivních dopadů. Stejně tak zapojení obyvatel a jejich přijetí myšlenky proměny regionu.

Měli jsme možnost získat i zpětnou vazbu na přípravu a průběh transformace v Karlovarském kraji, ta je na evropské úrovni vnímána velmi pozitivně.   Pokračovat ve čtení →

Vyjádření k rušení poboček České pošty v Karlovarském kraji

Problematikou služeb České pošty se kraj zabývá již dlouhodobě, a to zejména na základě stížností starostů v rámci pracovních návštěv ve městech a obcích kraje.

Kraj se snažil situaci řešit ještě dřív, než byl avizován plán redukce poboček sítě České pošty. Například ve chvíli, kdy jsme se dozvěděli, že je v plánu rušení pobočky v Tescu, obrátili jsme se na ředitele pošty, s nímž jsme chtěli tento krok projednat. Nicméně odezva byla nulová a pobočka v Tescu tak byla „v tichosti“ uzavřena bez možnosti jakéhokoliv dialogu s krajem.   Pokračovat ve čtení →

Pokračující podpora Ukrajiny, přímá volba starostů nebo motivace mladých a jejich zapojení do regionální politiky – i to byla témata Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy

Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy se ve svém půlročním cyklu opět sešel ve Štrasburku. Vzhledem k rekonstrukci sídla Rady Evropy se naše jednání odehrávala v sousední budově Evropského parlamentu, jehož architektura je ohromující.

Programem se opět prolínalo téma ruské agrese na Ukrajině, kde kongres prostřednictvím členských samospráv jasně deklaroval pokračující solidaritu s Ukrajinou a její podporu morální, politickou, humanitární i materiální.   Pokračovat ve čtení →

Komentář ke krajskému rozpočtu na rok 2023

Ke schválenému rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2023 bych rád dodal některé detaily, které, jak jsem zjistil, nejsou jasné ani některým opozičním krajským zastupitelům.

Krajské zastupitelstvo schválilo v pondělí 12. prosince 2022 rozpočet na rok 2023 s příjmy 9,17 miliardy korun a výdaji 11,5 miliardy korun. Vzniklý schodek je určen na předfinancování a spolufinancování projektů, na které bude kraj čerpat dotace z EU a jiných externích zdrojů. Setkal jsem se s nepravdivým tvrzením, že rozpočet počítá se ztrátou. Je to nesmysl, rozpočet má schodek, který je plně krytý jak naspořenými zdroji ve výši cca 900 milionů korun, tak zastupitelstvem schválenými úvěry a bude v celém rozsahu, jak už jsem řekl, sloužit k financování projektů. Postupně se tyto prostředky budou vracet v podobě přijímaných dotací. V tomto období máme možnost na transformaci, přeměnu kraje, ale i na další rozvojové aktivity získat evropské miliardy a musíme toho využít.   Pokračovat ve čtení →