Zásadní je pro nás školství, doprava či zdravotnictví. Setkání s Pavlem není jen formalitou, říká karlovarský hejtman Kulhánek

Tři týdny před inaugurací vyrazil zvolený prezident Petr Pavel na cestu do Karlovarského kraje. Jak vznikal její program? Co si od návštěvy budoucího prezidenta slibuje krajské vedení? Podporuje vláda region a jeho obyvatele dostatečně? A může vůbec kraji, který je v mnohých demografických i ekonomických statistikách nejhorší v rámci celé republiky, nějak reálně pomoci prezident? Tomáš Pancíř se ptal hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka.Jak vznikal program cesty? Doporučovali jste jako vedení kraje nebo přímo vy jako hejtman, kam by se pan Pavel měl zajet podívat? A s kým by bylo dobré, aby se setkal?
První návrh vzešel z týmu prezidenta Pavla. Obsahoval hlavní osu v Karlovarském kraji, kdy návštěva začala dnes dopoledne v Aši a následuje Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Ostrov a Jáchymov. Z daného pohledu už je program velmi objemný a myslím, že zahrnuje i významná místa.

Máte konkrétní agendu a body, které dnes chcete s Petrem Pavlem probrat?
Ano, jde o zásadní témata, která aktuálně řešíme, ať už se týkají budoucího rozvoje kraje a samozřejmě i ta v souvislosti s budoucím útlumem těžby hnědého uhlí. Koneckonců jde i o ony mnohdy nelichotivé statistiky, které jste zmínil na začátku.

To znamená, že bychom rádi otevřeli oblast vzdělávání, například kvalitu základního školství. Zejména bychom však rádi otevřeli postupné otevírání univerzitních oborů, což máme připraveno ve spolupráci se Západočeskou univerzitou i dalšími vysokými školami.

Narážíme ale na problém financování daných oborů. Myslím, že právě zde by nám pan prezident Pavel mohl oním otevřením, důrazem a akcentem na dané téma pomoci. Strategickým tématem je také doprava a dokončení celé páteřní spojnice D6, a to nejen z Chebu do Prahy, ale i na druhou stranu, tedy napojení na německou dálniční síť.

Dalším ze zásadních témat je dostupnost zdravotnictví, dostupnost lékařů a jejich motivace v kraji působit. V neposlední řadě jde určitě také o sociální klima v Karlovarském kraji, kde, přepočteno na počet obyvatel, dlouhodobě čelíme velmi vysokému počtu exekucí.

Jednání bude určitě muset být velmi věcné a stručné s fakty a argumenty.

Když agendu vypočítáváte a vezmeme-li v úvahu, že vaše setkání má trvat hodinu a navíc tam nemáte být jen vy a budoucí pan prezident, ale i primátorka Karlových Varů z hnutí ANO a další zástupci kraje – dá se za danou dobu toto všechno probrat? Není přeci jen dnešní setkání spíše formalitou?
Určitě ne. Proto jsme vyselektovali ta pro nás opravdu zásadní témata, která řešíme, u kterých potřebujeme pomoc, ale kde umíme pomoci i my sami. S nimi bychom pana prezidenta rádi seznámili. Určitě to bude muset být velmi věcné a stručné jednání s fakty a argumenty. Jak jsem ale zažil jednání s panem generálem Pavlem, myslím, že v této rovině bychom to mohli zvládnout.

Petr Pavel na Facebooku avizoval, že se během návštěvy Karlovarského kraje chce ptát také na to, jak jeho obyvatelé vnímají účinnost, nebo naopak neúčinnost vládních opatření. Je i toto téma, ke kterému máte něco připravené?
Určitě budeme reagovat na to, co zmíní pan prezident. Pokud se ptáte na opatření vlády ve vztahu k energetické krizi, jsem často dotazován, jakým způsobem dopadá na naše obyvatele, subjekty a podniky. Pomoc ze strany státu možná přišla pozdě, ale vnímám to tak, že doba nutná na přípravu byla delší.

Dnešní situace je taková, že má kraj vyčleněny i rezervní prostředky na to, aby mohl svým organizacím, školám a dalším příspěvkovým organizacím dofinancovat zvýšené náklady. Stropy se týkají jak obyvatel, tak firem. Současná situace na energetickém trhu navíc svědčí o tom, že se ceny mnohdy dostávají už pod daný strop a zatím nevnímáme žádné zásadní nebo kritické momenty, kdy by se občané nebo podniky dostávali do kritické situace.

Na druhou stranu, Karlovarský kraj má připraven i program takzvané záchranné brzdy pro rodiny a lidi, kteří by se díky tomu dostali z tíživé finanční situace, jsme schopni jim pomoci. Myslím, že v rámci možností vláda udělala to, co mohla.

Prezident nemůže pomoci exekutivně, ale může témata otevírat na správném fóru, například ministerstvech nebo vládě.

Vrátíme-li se ke dnes zahájené návštěvě zvoleného prezidenta Petra Pavla v Karlovarském kraji, může hlava státu ve všem, o čem mluvíme, skutečně nějak reálně pomoci?
Myslím, že nemůže pomoci exekutivně, to znamená nějakým vlastním rozhodnutím, ale může pomoci právě vnímáním daných témat a jejich otevíráním na správném fóru, ať už se jedná o ministerstva, vládu, komory parlamentu, další akce nebo profesní setkání, kterých se zúčastní. Může upozorňovat na důležitost věnování pozornosti našemu regionu. Pokud se tématika samozřejmě dostane do centra pozornosti, bude se jí věnovat jiná péče, než je například dnes přehlížena.

Autor: Tomáš Pancíř / Dvacet minut Radiožurnálu, 15. února 2023