Názory politiků

Za projektem „Názory politiků“ stojí dva středoškolští studenti gymnázia v Brně. Jak uvádějí, jejich snahou bylo „vytvořit projekt, který rozšíří povědomí o tom, koho volíme, protože výsledky voleb nakonec dopadají na nás všechny. Zkrátka – aby byla politika přehlednější a dostupnější i pro ty, které nemusí zrovna moc zajímat.“ Mé odpovědi na jejich otázky naleznete zde:

1/13 Souhlasíte s tím, aby byla lidem v registrovaném partnerství přiznána možnost všech společných rodičovských práv?

ANO

2/13 Jste pro, aby Česká republika do roku 2030 přijala společnou evropskou měnu euro?

ANO

3/13 Měl by český stát, v souvislosti s rostoucími cenami energií, více finančně podporovat výrobu elektřiny z neobnovitelných zdrojů?

ANO

prodloužit horizont útlumu těžby

4/13 Jste pro, aby byla ČR nadále otevřena přijímání uprchlíků z Ukrajiny?

ANO

5/13 Měla by Česká republika nadále podporovat Ukrajinu v jejím boji proti Rusku také dodávkami zbraní a další vojenskou pomocí?

ANO

Jsem přesvědčen, že pokračující pomoc nejen ČR, ale koordinovaně celé EU a NATO je jedinou cestou, jak zastavit imperiální rozpínavost Ruska a zachovat suverenitu a integritu nejen Ukrajiny, ale možná v budoucnu i dalších částí tehdejšího Sovětského svazu, případně i zemí bývalého východního bloku, včetně naší země.

6/13 Souhlasíte s tím, aby byla v době vysoké inflace přímá podpora státu občanům větší, než byla doposud?

NE

Přímá podpora státu občanům inflaci nezbrzdí, naopak.

7/13 Souhlasíte s tím, že Česká televize plní správně svoji roli veřejnoprávního média?

ANO

8/13 Jste pro, aby český stát reguloval ceny nájemného u bytů?

NE

9/13 Jste pro větší progresivitu ve zdanění příjmů fyzických osob?

NE

10/13 Jste pro zmírnění podmínek oddlužení, tedy zjednodušení a zrychlení procesu pro osoby v exekuci?

SPÍŠE ANO

Ale za přesně definovaných podmínek zamezujících zneužití takové pomoci.

11/13 Kompenzuje stát dostatečně obnovu devastované krajiny na severozápadě Čech způsobenou povrchovou těžbou uhlí?

NE

Dlouhodobě mnoho vlád zanedbává toto těžbou postižené území. Na rozdíl třeba od Německa, které pro tyto postižené regiony k evropské podpoře významně přidává i podporu národní.

12/13 Souhlasíte s tím, aby za opakované neplacení pokut byly neuhrazené částky strhávány u osob pobírající dávky v hmotné nouzi právě z těchto dávek?

NECHCI ODPOVĚDĚT

13/13 Měly by být prolomeny těžební limity hnědouhelných dolů v Sokolovské pánvi a dojít k dalšímu rozšíření těžby?

SPÍŠE ANO

Podmínečně ANO. Stát by na tuto otázku měl reagovat podle vývoje situace (trh/dostupnost energií, situace v konfliktu s Ruskem) případným prodloužením horizontu útlumu těžby.

Zdroj: nazorypolitiku.cz