Pět otázek pro kandidáta do Senátu

Odpovědi Petra Kulhánka, kandidáta do Senátu za hnutí KOA, na pětici otázek zaslaných redakcí TN.cz.

Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku?
Stát by měl garantovat maximální únosnou cenu energií pro občany i firmy s rozlišením jejich charakteru a vazby na spotřebu energií. Pro veřejnou sféru má stát ustanovit státního obchodníka, kterému by producenti energií měli povinnost prodat část své produkce. Státní obchodník by pak za stanovené limitní ceny prodával energie veřejnému sektoru. Zmiňuji nejen občany proto, že všechny součásti společnosti jsou navzájem provázané a že prostřednictvím takové pomoci mohou nadále fungovat – domácnosti, zaměstnavatelé, a to jak v soukromém, tak veřejném sektoru.

Souhlasíte s manželstvím pro všechny?
Společnost se neustále vyvíjí a dospěli jsme, myslím, do stavu, kdy není třeba dělat rozdíl, kdo spolu v partnerském/manželském svazku chce žít.

Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině?
Ano, jsem přesvědčen, že pokračující pomoc nejen ČR, ale i koordinovaně celé EU a NATO je jedinou cestou, jak zastavit imperiální rozpínavost Ruska a zachovat suverenitu a integritu nejen Ukrajiny, ale možná v budoucnu i dalších částí tehdejšího Sovětského svazu, případně i zemí bývalého východního bloku včetně naší země.

Je pro vás prioritou dostavba dálnice D6?
Ano, je pro mě dlouhodobou a jednoznačnou prioritou. D6 je pro náš region kritickým faktorem budoucího rozvoje, a to jak ze strany podnikatelského/průmyslového prostředí, tak ze strany cestovního ruchu a celkové kvality života. Jedna z prvních otázek investorů se vždy týká dopravní dostupnosti, tedy blízkosti dálniční sítě. A není to jen dokončení celé délky směrem do Prahy, ale právě také napojení D6 od hranic se SRN u Chebu na německou dálniční síť. I tato část se po mých opakovaných intervencích začala připravovat tak, aby bylo možné tento úsek realizovat souběžně s posledními vnitrostátními úseky do roku 2027.

Je podle vás důležité, aby měl Karlovarský kraj vlastní vysokou školu?
Ano, univerzitní vzdělávání v kraji je rovněž mou dlouhodobou prioritou, která má ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni konkrétní výsledky v přípravě nových oborů ekonomických, zdravotních, pedagogických a průmyslových studií. V současnosti s MŠMT projednáváme možnost konceptu „konsorciální univerzity“ – vznik oborů vyvolaných poptávkou v regionu by mohla garantovat kterákoliv univerzita s tím, že tento obor by byl financován právě ze společného balíku financí pro univerzitní studia v Karlovarském kraji. V dlouhodobém horizontu je to pak určitě přerod do standardní regionální univerzity s obory, jejichž absolventi budou mít zejména možnost atraktivního uplatnění v regionu.

Zdroj: Redakce TN.cz, 29.8.2022