Jednání Kongresu místních a regionálních samospráv při Radě Evropy, Štrasburk

Zástupci místních a regionálních samospráv z více jak 40 evropských zemí se sešli na půdě Rady Evropy ve Štrasburku, včetně české delegace, jejíž součástí jsem za české kraje. A samozřejmě bez Ruska, které bylo po invazi ze všech struktur vyloučeno.

Témata reflektovala aktuální situaci – informace od kolegů z ukrajinských regionů, svou prosbu o jednotu zemí i na úrovni regionů přednesl starosta Kyjeva Vitalij Kličko. Jako nezbytné je zachování aktivní podpory Ukrajině v boji proti ruskému agresorovi na všech úrovních, stejně jako budoucí spolupráce samospráv, po ukončení války, při obnově ukrajinských regionů.

Zajímavá diskuse byla nad tématem boje proti dezinformacím a projevům podněcující nenávist, je to velmi aktuální problematika (nejen) pro všechny evropské samosprávy.

V mezidobí proběhly také monitorovací mise v Belgii, České republice, Dánsku a Švédsku zjišťující dodržování Charty místních samospráv hodnotící nezávislost, komunikaci a zapojení veřejnosti, vztahy k centrální vládě včetně principu financování. Je potěšitelné, že Česká republika prošla hodnocením pozitivně, bez výhrad.

Velké pozornosti se těšil také projev primátorky Dublinu Caroline Conroy zaměřený na podporu komunitního života a zapojení mladých lidí do aktivit a projektů dublinské radnice.

Pokud člověk odfiltruje to, co je mimo spektrum jeho zájmu, je sdílení informací, poznatků a praxe evropských regionů různého založení a různých kultur rozhodně zajímavé, mnohdy i inspirativní. V neposlední řadě je takové setkání vždy upozorněním, že demokracie na místní úrovni rozhodně není všude samozřejmostí.