Kontrola všech krajských faktur hejtmanem není efektivní cestou k lepšímu hospodaření kraje

Ke zrušenému usnesení z roku 2016, které zavedla Jana Mračková Vildumetzová ještě coby hejtmanka a umožňovalo jí kontrolovat každou objednávku, fakturu nebo smlouvu se hejtman Petr Kulhánek staví takto: „Tu koncentraci kontrolní moci k jednomu člověku vnímám jako velmi neefektivní a nesystémovou.“

„Vnímám také, že v rámci pravidel struktury Karlovarského kraje a jeho administrativy jsou přesně nastaveny funkční kontrolní mechanizmy a vnímám zároveň i to, že svou odpovědnost by měl mít každý vedoucí odboru, který odpovídá za svou oblast. A ta odpovědnost by neměla být narušena tím, že mu někdo nebude věřit. A co se týče mého seznamování se s úřadem, jak mi bylo podsouváno, tam to nemá vliv vůbec žádný. Rozhodně se s ním neseznámím tím, že budu kontrolovat objednávky a faktury; znám daleko efektivnější cesty,“ doplňuje hejtman Kulhánek.

„Jestli si náš kraj z minulosti nese nějaké vážné problémy, tak určitě nevznikly tím, že by někdo objednal předražený kancelářský papír. Namísto plýtvání času hejtmana na kontrolu „ptákovin“ je třeba, aby jej mohl věnovat problémům, které jsou dlouhodobé a vedou ke ztrátám v řádech milionů korun,“ dodává k tomu radní Robert Pisár.


Autor: Petr Slezák, Jiří Duchek / starostove-nezavisli.cz