Jsem přesvědčen, že krajská vláda má pevný a dobrý základ

Po dvou měsících má Karlovarský kraj nově zvoleného hejtmana. Stal se jím Petr Kulhánek.

Do funkce hejtmana Karlovarského kraje jste byl zvolen po více než dvou měsících, protože sestavení krajské koalice bylo velmi obtížné. S jakými pocity tuto funkci přebíráte? Čekal jste před volbami, že právě vy stanete ve vedení Karlovarského kraje?
Ustavení koalice trvalo určitě déle, než jsme si všichni přáli. Došli jsme ale k řešení, které jsme od počátku navrhovali, založenému na vyváženém a partnerském přístupu. To považuji za úspěch a také díky tomu vstupuji do pozice hejtmana s přesvědčením, že krajská vláda má pevný a dobrý základ. Přesto se ocitám v situaci, o které jsem si před pár měsíci myslel, že není reálná. Nemění to však nic na tom, že začínám s plnou vervou, odpovědností a s pokorou pracovat na všech úkolech, které souvisí jednak s dnešní problematickou dobou, jednak s rozvojem a transformací regionu v následujících letech.

Krajskou koalici tvoří sedm stran a uskupení, komunikace tedy nebude jednoduchá. Jste přesvědčen o tom, že spolupráce bude tvůrčí, vstřícná a bez problémů?
Tak jak se v průběhu uplynulých týdnů zformovalo uskupení 21 zastupitelů, které muselo čelit řadě útoků a snahám nás rozbít. To nás velmi sblížilo. V průběhu diskuzí nad prioritami kraje jsme zjistili, že máme obdobné vidění „světa“, v řešení řady oblastí bychom postupovali stejným způsobem. Teď k tomu budeme mít příležitost a jsem přesvědčen, že otevřený způsob komunikace a schopnost naslouchat jeden druhému budou tím nejlepší fundamentem pro dlouhodobou spolupráci. S řadou dnešních kolegů se znám také z minulosti, kdy jsme spolupracovali na některých projektech, a byla to vždy práce, která přinesla výsledky, a spokojenost byla na obou stranách.

Do vedení kraje nastupujete v nelehké době. Kraj ochromila vlna pandemie, vlastně celý tento region prožívá něco jako malý lockdown, protože jeho základním a výdělečným segmentem je lázeňství a turismus. A na toto odvětví dopadla koronavirová krize nejvíce. Připočteme-li k tomu finančně i personálně ohrožené zdravotnictví a plánovaný útlum těžby uhlí, a tedy i propouštění, pak vás čekají nelehké úkoly…
Ano, v otázce jsou uvedeny ty zásadní okruhy, které nás čekají v následujících týdnech. Přidám k tomu ještě finance kraje jako celku. Ale mám na mysli i řadu dalších oblastí, které nás budou vydatně vytěžovat. Také díky tomu jsme se rozhodli postavit širší tým, personální posílení je z mého pohledu nezbytné, včetně potřebného odborného zázemí. Jen tak máme šanci u mnohých ukazatelů odpoutat náš kraj „ode dna tabulky“.

Jste přesvědčen, že lidi v kraji dokážete přesvědčit, aby vám věřili? Protože opozice, v níž se nyní ocitlo hnutí ANO, už avizuje, že kritikou šetřit nebude.
Věcné kritiky jsem se nikdy nebál a vždy jsem vítal výměnu racionálních argumentů. Lidé nám uvěří, když budou vnímat, že naše energie a konkrétní kroky a skutky jsou přetaveny ve viditelné výsledky – hmotné (tok finančních prostředků do regionu, realizace smysluplných projektů apod.) i nehmotné, jakými jsou klima a celková nálada v kraji, dostupnost pracovních příležitostí, rostoucí kvalita života.

Co na vaše zvolení říká vaše rodina? Mnoho času na ni asi mít nebudete…
Časově jsem byl vytížen i v současné profesi personalisty, trénink na „absolutní“ nasazení mám z osmi let vedení Karlových Varů. To neznamená, že doma zavládlo nadšení, ale spíše postupné smíření se s novou situací. Oporu v rodině jsem měl vždy, to je jistota, na kterou se můžu spolehnout, a je pro mě tím nejdůležitějším.

Je období adventu. Co byste v tomto čase lidem vzkázal?
Vím, že prosit lidi o trpělivost je po mnoha měsících různých omezení troufalé. Ale ono nám opravdu nic jiného nezbývá. Ve svátečním čase zpravidla člověk rozjímá, co bylo a co nás čeká. Prosím proto všechny, aby si, jak jen to jde, zachovali nadhled, soustředili se na věci pozitivní a nepodléhali chmurám, naopak se je snažili rozptylovat i ve svém okolí. Omezení mobility je také jedinečnou příležitostí ke sportu, k pohybu obecně. Z vlastní zkušenosti vím, že pohyb je tím nejúčinnějším nástrojem k udržování vnitřní pohody a rovnováhy. Popřál bych tedy všem lidem sváteční čas v klidu i v pohybu a s alespoň mírně, když to u někoho nejde naplno, optimistickým pohledem na měsíce příští.


Autor: Ivana Kalinová / Deník, 15. prosince 2020