46. Kongres místních a regionálních orgánů Rady Evropy

Kongres místních a regionálních samospráv ve Štrasburku přinesl opět mnoho zajímavých a důležitých témat. Standardním bodem jsou monitorovací mise místních a regionálních voleb, jak je zajištěna regulérnost voleb, jejich transparentnost, případně nedostatky, na které je třeba se zaměřit. Fokus byl na místní volby v Itálii, Norsku, Chorvatsku a nadcházejících v Turecku.

Smutným blokem se bohužel již tradičně stal report z válkou strádající Ukrajiny, nyní zaměřen zejména na devastační dopady války na nejmladší generaci a možné formy pomoci členských zemí Kongresu ve zmírňování dopadů, ať je to humanitární pomoc, léčebné a rehabilitační pobyty dětí, pomoc s péčí o děti, kteří přišli o své rodiny.

Tématem komory regionů byla také hrozba postupujícího sucha, které zdaleka netrápí jen jihoevropské země. Nastávají období, kdy i ve vyspělých zemích je v některých oblastech kritický nedostatek vody až do té míry, že nelze naplňovat základní právo člověka volného přístupu k pitné vodě. S tím souvisí i připravenost zemí a regionů na klimatická rizika a živelné katastrofy obecně a sdílení zkušeností s opatřeními ke zvýšení odolnosti jednotlivých regionů a samospráv.

Velmi zajímavou diskusí bylo také, jak bránit „exodu“ veřejných služeb z venkovských oblastí, kdy stále více samospráv věnuje veřejné prostředky na jejich udržení. Stejně jako je to třeba u nás v podpoře malých vesnických prodejen.

V plánu je také vystoupení Svjatlany Cichanouské s apelem podpory běloruské demokratické opozice a občanské společnosti.

Jednání Kongresu má pokaždé velkou informační hodnotu, možnost networkingu s kolegy dalších regionálních samospráv a s tím spojeným sdílením zkušeností z praktického života vedení regionů.