Zástupci kraje jednali s bavorskou Radou pro přeshraniční spolupráci s ČR

Zástupci bavorské Rady pro přeshraniční spolupráci s Českou republikou navštívili Karlovarský kraj. Jednali zde s představiteli kraje o regionálním zajištění dalšího fungování přeshraniční spolupráce a společně konkretizovali témata, na nichž je třeba pracovat.

„Vítám v kraji veškeré aktivity vedoucí k pomyslnému vymazání hranice jako bariéry pro spolupráci. Tím spíš, když se jedná o propojení tří pohraničních krajů s německými sousedy. Synergiemi a společnou snahou bychom chtěli vybraná témata posunovat na národní i nadnárodní úroveň. Pro Karlovarský kraj jsou to zejména témata přeshraniční zdravotní péče, kompletní elektrifikace železniční trati na trase Norimberk – Cheb – Praha a napojení dálnice D6 na německou A93. O těchto tématech již několik let velmi intenzivně komunikujeme s vládními prezidenty Horní Falce a Dolních Frank, ale máme-li možnost přenést je i na další platformu, která by nás mohla zase přiblížit k cíli, pak ro to uděláme maximum,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Rada pro přeshraniční spolupráci s Českou republikou vznikla v roce 2023 a právě v oblasti přeshraniční spolupráce je vrcholným politickým zastoupením východního Bavorska. Její předseda zajišťuje přímou vazbu na Bavorskou zemskou vládu, zapojeny jsou všechny relevantní úrovně východobavorské regionální politiky. Jejím cílem je rozvoj spolupráce s Českou republikou podél celé společné hranice, tady s Karlovarským, Plzeňským a Jihočeským krajem.

Společně s kraji podél hranice chce rada pro přeshraniční spolupráci realizovat projekty ve strukturách zdravotnictví, záchranných složek, civilní ochrany a také v oblasti školství, a to v podobě povinné výuky češtiny na německé straně a na našem území výuku němčiny jako cizího jazyka. Za velmi významné považují členové rady i propojení a kooperaci vysokých škol.
„Naší snahou v rámci rady pro přeshraniční spolupráci bude propojení různých typů vzdělávacích zařízení na obou stranách hranice. Podpora aplikovaného výzkumu a rozvoj inovačního prostředí je jedním z témat, na které se rada zaměřuje. V Německu již vznikla řada technických center, u nás by stejnou funkci mohlo plnit plánované Karlovarské inovační centrum. V současné době čekáme na konečné hodnocení tohoto strategického projektu, nicméně pokud by vše vyšlo dle našich představ, mohlo by se stát právě důležitým centrem i pro tuto přeshraniční spolupráci. Jedním z jeho poslání je totiž podpora rozvoje vědy, výzkumu a inovací,“ doplnil radní pro oblasti regionálního rozvoje Patrik Pizinger.

Obě strany jsou ve shodě s návrhem témat, jež jsou aktuální pro českou i německou stranu. V červenci letošního roku se proto zástupci Karlovarského kraje vydají na společné setkání v rámci velké přeshraniční konference, a to za účasti rady i hejtmanů Plzeňského a Jihočeského kraje.

Zdroj: Tiskopvá zpráva Karlovarského kraje