Zástupci Karlovarského kraje jednali v Bruselu o transformaci uhelných regionů

Bruselské konference na téma „Spravedlivá transformace v uhelných a energeticky náročných regionech – nikoho neopomeneme“ se v těchto dnech účastnil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, krajský radní pro regionální rozvoj Patrik Pizinger a další představitelé regionu. Konferenci pořádal v Bruselu Evropský výbor regionů spolu s českým předsednictvím v Radě EU, Moravskoslezským, Ústeckým a Karlovarským krajem.

Hejtman Petr Kulhánek prezentoval v části nazvané „Jaká je cesta vpřed pro uhelné a energeticky náročné regiony?” východiska pro proměnu regionu po útlumu těžby uhlí. „Akcent jsem kladl na skutečnost, že nejde jen o transformaci průmyslovou, ale také o celkovou transformaci ekonomickou, sociální a zejména pak mentální. Potřebujeme nový bezpečný energetický mix, průmyslové obory šetrné k prostředí s vysokým podílem výzkumu a inovací, odpovídající dopravní infrastrukturu, studijní obory středoškolské i vysokoškolské odpovídající požadavkům regionu a co nejlepší všechny faktory ovlivňující celkovou kvalitu života tak, abychom bránili odlivu obyvatel a zároveň byli atraktivním místem pro nově příchozí. Na konci této transformace/proměny by pak měl být region postavený na dvou pilířích – průmyslovém a pilíři lázeňství a cestovního ruchu,“ uvedl ke svému vystoupení.

Podle krajského radního Patrika Pizingera hraje zásadní roli to, aby v celé transformaci byly slyšet jednotlivé kraje, kterých se přeměna týká. „Je dobře, že jsme přímo v Bruselu mohli na půdě Výboru regionů prezentovat náš pohled a zkušenost,“ dodal radní.

Zástupci kraje rovněž s ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem řešili potřebné úpravy využití Fondu pro spravedlivou transformaci tak, aby odpovídal potřebám současné doby, nikoliv situaci platné v minulosti, kdy fond vznikal.

Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje