Vyjádření hejtmana k vyhlášení stávkové pohotovosti zdravotníků

Odboráři Karlovarské krajské nemocnice vyhlásili stávkovou pohotovost v reakci na plán vlády odložit valorizaci plateb za státní pojištěnce a snížení platových tarifů ve veřejném sektoru. Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek reaguje na vzniklou situaci ve svém vyjádření.

„Naprosto chápu obavy zdravotníků, které je vedly k vyhlášení stávkové pohotovosti. Připravovaná opatření vlády by jednoznačně měla být srozumitelně komunikována se všemi zainteresovanými stranami tak, aby se předcházelo komunikačním šumům a případným nedorozuměním. Zároveň navrhované úspory nemohou jít na vrub snižování platů zdravotníků, kteří již nyní zajišťují zdravotní péči v našem regionu na hraně svých kapacit. Odboráři ve svém prohlášení uvádějí, že vyhlášení stávkové pohotovosti není jakkoliv namířeno proti vedení Karlovarské krajské nemocnice. To naopak se zdravotnickými odbory pravidelně komunikuje a má s nimi korektní vztahy. Vždy jsme se snažili v rámci možností vycházet zdravotníkům vstříc a nejinak tomu bude i nadále. Rád bych je proto ujistil, že za nimi stojíme a mají naši plnou podporu. Zároveň bych chtěl ubezpečit občany Karlovarského kraje, že zdravotní péče v našem regionu není stávkovou pohotovostí nikterak ohrožena a bude poskytována v plném rozsahu,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Odboráři budou nadále sledovat, co se bude přes prázdniny dít na úrovni vlády a jednotlivých ministerstev. Jak ale uvedl sám předseda Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Martin Novotný, vyhlášení stávky by bylo poslední možností, jak upozornit na tíživou situaci ve zdravotnictví.

Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje