Hejtman a radní pro oblast regionálního rozvoje jednali s vládními prezidenty Horních Frank a Horní Falce v Bayreuthu

Pravidelné setkání hejtmana Karlovarského kraje spolu s vládní prezidentkou Horních Frank Heidrun Piwernetz a vládním prezidentem Horní Falce Walterem Jonasem se tentokrát konalo v Bayreuthu. Za Karlovarský kraj se jednání zúčastnil také radní pro oblast regionálního rozvoje Patrik Pizinger. Na programu byly body týkající se například přeshraniční spolupráce hasičských záchranných sborů, rozvoje zeleného pásu podél společné hranice, oblasti dopravy a další.

„Kooperace s oběma spolkovými zeměmi je pro Karlovarský kraj zásadní. Ať už se jedná o přeshraniční spolupráci složek integrovaného záchranného systému, dopravní napojení dálnice D6 na německou A93 nebo společný postup při řešení rozvoje území na obou stranách společné hranice. S vládními prezidenty se snažíme hledat ta nejlepší řešení a postupovat ve shodě. Věřím, že se nám společnými silami podaří dovést započaté projekty ke zdárnému konci,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Projednáno bylo založení nového poradního přeshraničního sboru pro spolupráci se sídlem v Bayreuthu, možnosti rozvoje větrné energie v Bavorsku a představen byl software GINA pro přeshraniční operativní koordinaci složek integrovaného záchranného systému, který pomáhá zefektivnit přivolání pomoci z obou stran hranice. Zazněly také informace o řešení problematiky znečištění vodní nádrže Skalka sedimenty s obsahem rtuti splavovanými do vodní nádrže z území Bavorska a nechybělo ani téma napojení dálnice D6 na německou dálnici A93. Německá strana navrhuje řešení v podobě 2+1, tedy střídavého dvoupruhu, což ale neodpovídá požadavkům Karlovarského kraje. Hejtman proto bude pokračovat v tomto dialogu s Německem i nadále.

Příští setkání hejtmana s vládními prezidenty se uskuteční na jaře v Regensburgu.

Zdroj: tisková zpráva Karlovarského kraje