Transformace kraje není jen o přechodu Sokolovska od těžby k jiným odvětvím. Přeměnit se má kraj celý

Coby reakci na stále se opakující argumentaci zástupců hnutí ANO na téma výběru strategických projektů z našeho kraje usilujících o získání peněz z Fondu spravedlivé transformace rád znovu zopakuji všechny informace.

Ač to zástupci hnutí ANO jako kafemlýnek tvrdí pořád dokola, žádné čím dál hlasitější prosby odborníků a veřejnosti o prezentaci 46 projektů se k nám nedostaly. A kdyby tomu tak bylo, vedení kraje nemá důvod nic přehlížet, protože co největší informovanost považujeme za nejlepší cestu od „fake news“ ke skutečnosti.

Jsme některými zastupiteli hnutí ANO čím dál důrazněji tlačeni k tomu, abychom ignorovali rozhodnutí nezávislých expertních hodnotitelů, kteří ze 46 záměrů vybrali 11 strategických projektů. Namísto toho chce ANO udělat nový výběr na základě čistě politického rozhodnutí. Jenže to už tady jednou bylo, a většina z nás ví, že to skončilo obviněními v kauze ROP Severozápad. Hospodaříme s veřejnými prostředky a platí to i pro evropské peníze, to je třeba si v první řadě uvědomit.

Zastupitelé za hnutí ANO nám mimo jiné vytýkají, že nebyly vybrány výhradně ty projekty, které souvisejí s těžbou. Ale transformace Karlovarského kraje není jen věcí přechodu Sokolovska od těžby k jiným odvětvím. Přeměnit se má celý kraj, kromě témat spojených s útlumem těžby proto musíme řešit rozvoj podnikání, cestovního ruchu, velkou prioritu musí dostat školství.

Hnutí ANO předkládá veřejnosti jednoduché zkreslené zkratky, ve kterých se snaží lidi přesvědčit, že je vedení kraje povýšené, netransparentní, nechce komunikovat. Opak je pravdou. Máme před sebou velký úkol naše občany postupně seznamovat s tím, čím kraj prochází, a opoziční zastupitelé by místo zaklínadla „všechno je špatně“ měli začít pracovat na tom, aby spolu s námi veřejnosti vysvětlili, co náš kraj ohledně transformace čeká.

Do výběru hodnotitelů vedení Karlovarského kraje nezasahovalo, výběr 11 strategických projektů ze 46 schválila jako v ostatních krajích Regionální stálá konference, tedy uskupení územních aktérů

Zastupitelstvo Karlovarského kraje bylo o procesu přípravy Plánu spravedlivé územní transformace i o procesu sběru a hodnocení projektů průběžně informováno. Hodnotitelé projektů se přihlásili na základě veřejné výzvy podle odborné specializace. Do výběru hodnotitelů vedení Karlovarského kraje nezasahovalo, v procesu hodnocení nebyla krajská samospráva obeznámena se jmény konkrétních expertů. Výběr 11 strategických projektů ze 46 schválila jako v ostatních krajích Regionální stálá konference, tedy uskupení územních aktérů. A ještě poznámka k projektu gigafactory – samotná „továrna na baterie“ by odčerpala veškeré finance, které máme šanci z EU dostat, na ostatní by nic nezbylo. I přesto jsme podpořili projekt předložený společností Sokolovská uhelná resp. SUAS GROUP, který řeší přípravu území právě pro vznik podobného provozu.

Zcela nepovýšeně tak žádám krajské zastupitele za hnutí ANO, aby nemátli občany našeho kraje nepravdami a zavádějícími smyšlenkami, přestali politikařit a foukat do předvolebního ohně, ve kterém jim jde o poslanecká křesla.

Petr Kulhánek


Reakce na informace zveřejněné prostřednictvím facebookové krajské stránky hnutí ANO