Sokolovská nemocnice se může pochlubit zmodernizovaným oddělením následné péče

Rekonstrukce oddělení následné péče v Nemocnici Sokolov, kterou Karlovarský kraj zahájil v říjnu loňského roku, je úspěšně dokončena. Cílem stavebních úprav byla modernizace stávajících prostor stanice A vedoucí k zajištění většího komfortu pro pacienty i zdravotnický personál. Náklady na realizaci akce dosáhly částky 23,5 milionu korun.

Oddělení následné péče, jež sídlí v části pavilonu D ve druhém nadzemním podlaží a na které jsou většinou přijímáni pacienti ze standardních lůžkových oddělení nemocnice, prošlo kompletní modernizací. Jako zhotovitel stavby, jež si vyžádala i drobné dispoziční úpravy stávajících prostor, byla vybrána společnost BAU-STAV. Technický dozor pak zajišťovala firma INSCAN. Práce trvající více než půl roku probíhaly za plného povozu ostatních oddělení nemocnice.

„Modernizací stávajících prostor jsme získali oddělení, které může nabídnout kapacitu až 27 lůžek. Pacientům bude nově k dispozici 8 třílůžkových pokojů, 1 dvoulůžkový a 1 jednolůžkový nadstandartní pokoj s veškerým potřebným vybavením. Myšleno bylo i na personál, pro který bylo vybudováno adekvátní zázemí. Jsme rádi, že nová podoba oddělení zcela odpovídá nárokům na kvalitní zdravotní péči a zároveň splňuje potřeby zdejších zdravotníků,“ upřesnil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.   Pokračovat ve čtení →

Hejtman Kulhánek: Každý návrat rodáka je pro kraj přínosem

Nová krajská strategie pro návrat obyvatel do regionu si stanovila konkrétní cesty a nástroje, jak najít profesionály, kteří z Karlovarského kraje odešli, jak s nimi navázat kontakt a jaké motivační pobídky jim kraj může nabídnout.

S ambiciózním a pro někoho velmi překvapivým projektem přichází Krajský úřad Karlovarského kraje. Oslovit chce mladé i starší lidi, kteří se po studiích do regionu nevrátili či odešli podnikat, případně za prací do více úspěšných českých regionů, aby se vrátili zpět. Ojedinělý projekt už má jasně stanovené cíle i obrysy.   Pokračovat ve čtení →

46. Kongres místních a regionálních orgánů Rady Evropy

Kongres místních a regionálních samospráv ve Štrasburku přinesl opět mnoho zajímavých a důležitých témat. Standardním bodem jsou monitorovací mise místních a regionálních voleb, jak je zajištěna regulérnost voleb, jejich transparentnost, případně nedostatky, na které je třeba se zaměřit. Fokus byl na místní volby v Itálii, Norsku, Chorvatsku a nadcházejících v Turecku.

Smutným blokem se bohužel již tradičně stal report z válkou strádající Ukrajiny, nyní zaměřen zejména na devastační dopady války na nejmladší generaci a možné formy pomoci členských zemí Kongresu ve zmírňování dopadů, ať je to humanitární pomoc, léčebné a rehabilitační pobyty dětí, pomoc s péčí o děti, kteří přišli o své rodiny.   Pokračovat ve čtení →

Cesta k dalšímu rozpočtovému období EU je vzdálená několik let, kraje přesto začínají vyjednávat o rozpočtu EU 2028+

V belgickém Mons se koná již 10. Evropský summit regionů a měst. Jedná se o setkání starostů, radních, regionálních ministrů a nejvyšších evropských i světových představitelů, kteří diskutují o výzvách a řešeních pro budoucnost Evropy i mimo ni.

Jednání přináší nový pohled na témata, jako jsou například demokracie, udržitelný rozvoj, budoucnost Evropské unie a její rozšíření, potřeba zajištění sociální, hospodářské a územní soudržnosti a řešení důsledků války na Ukrajině. V souvislosti s dotační politikou EU panuje napříč spektrem účastníků všeobecná shoda, že je třeba v ní pokračovat. V následujícím období dojde ke snížení finančních prostředků, s čímž je třeba počítat již nyní.   Pokračovat ve čtení →