V bavorském Chamu se uskutečnil Česko-bavorský přeshraniční kongres

V bavorském městě Cham se konalo další jednání Rady pro přeshraniční spolupráci Bavorsko-Česko, tentokrát v podobě přeshraničního kongresu a za účasti předsedy vlády ČR Petra Fialy a předsedy vlády Svobodného státu Bavorsko Markuse Södera. Projednána byla řada témat, která byla nastíněna již v rámci přechozího březnového setkání, jež se uskutečnilo v Karlovarském kraji.

„Jednali jsem o tématech, která dále velmi intenzivně rozvíjí přeshraniční spolupráci, což je naším hlavním cílem. Bylo velmi příjemné pozorovat, kolik dalších bariér se daří odbourávat mezi sousedními regiony. Jedním z úspěchů vyjednávání je nepochybně dohoda se záchrannou službou, která umožňuje nasměrovat sanitky nejkratší cestou do nejbližšího zdravotnického zařízení, a to bez ohledu na stranu stanice. Zdravotní pojišťovny upravují legislativu tak, aby mohly hradit péči i v německých ambulancích a nemocnicích. Stejně tak budou postupovat pojišťovny také na německé straně“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Česko-bavorská spolupráce probíhá i v dalších oblastech, jako například rozvoj železničního spojení a elektrifikace trati od české státní hranice až do Norimberka. Stále aktuálním tématem, které se snaží Karlovarský kraj neúnavně připomínat, je nezbytnost napojení dálnice D6 na německou A93. Jedná se o problematiku, která je však na straně Bavorska, protože dálnice D6 je na české straně k napojení připravena. „Jako velmi důležitý krok v přeshraniční spolupráci vnímám i otevření zcela unikátního profesního bakalářského studijního programu Management a digitální technologie, který vznikl ve spolupráci Západočeské univerzity v Plzni s Hochschule Amberg/Weiden. Vyučovat se bude v Chebu a studenti budou absolvovat část studia a praxe na české i německé straně. Po skončené studia pak získají titul z obou škol,“ doplnil hejtman Petr Kulhánek.

V rámci kongresu byly podepsány tři dohody a memoranda týkající se zintenzivnění spolupráce v oblasti turismu mezi českou agenturou CzechTourism a Bavorskou turistickou centrálou, přeshraniční spolupráce hasičů a připravenosti na mimořádné události a memorandum mezi Aplikací Záchranka a Bavorským červeným křížem o zahájení projektu Notruf Bayern.

„Přítomnost obou premiérů na tomto kongresu akcentuje důležitost přeshraničních témat, která spojují naše regiony a jednoznačně mohou přispět, kromě těsného sousedství, také k růstu naší konkurenceschopnosti,“ uzavřel hejtman Petr Kulhánek. Jednání se zúčastnili kromě předsedů vlád a hejtmanů i bavorští vládní prezidenti zemských sněmů, okresní radní, poslanci, senátoři, starostové a další aktéři zapojení do přeshraniční spolupráce.


Zdroj: TZ Karlovarského kraje