Rácio, odbornost a slušnost odešli ze včerejšího rozhodování Rady města s nepořízenou

Během uplynulých let se podařilo v oblasti cestovního ruchu a lázeňství nastavit aktivní zapojení profesních organizací do společné diskuse a rozhodování. Zástupci AHR (Asociace hotelů a restaurací), SLL (Svaz léčebných lázní) byli součástí jak Správní rady Infocentra, tak Komise lázeňství a cestovního ruchu, v komisi byla také Asociace cestovních kanceláří. Bylo to oboustranně velmi pozitivně vnímáno, byl tak zajištěna bezprostřední odborná komunikace.

Včerejším rozhodnutím Rady města je taková struktura Správní rady minulostí, zástupci AHR ani SLL už zde nejsou, což vnímám jako nešťastný krok zpět. Budou-li zástupci odborných organizací absentovat i v komisi, pak nevím, kam zmizely veškeré předvolební proklamace k podpoře rozvoje cestovního ruchu.

Ještě horším počinem je však nominace osoby do Dozorčí rady Infocentra, která je zároveň předsedou představenstva konkurenční společnosti, provozující Virtuální infocentrum Karlovy Vary (www.karlovy-vary.cz). Informace, data, statistiky, záměry, ke kterým se nyní bez problémů dostane, může využívat ve prospěch své společnosti. Jde o nepřijatelný střet zájmů, který je do budoucna neudržitelný.

Nejsem schopen vyhodnotit odbornost členů orgánů u dalších městských společností, kde všude došlo ke kompletní výměně, zcela jistě však z Dopravního podniku zmizeli dva výborní dopravní odborníci, kteří byli v minulosti nominací ryze odbornou, z nichž jeden se navíc specializoval na rozvoj Karlovarské karty a jejich funkcí. Marně hledám rácio u takového rozhodnutí a vše sklouzává opět k politickým nominacím.

Bez zajímavosti není ani stále platné usnesení Zastupitelstva města, které Radě ukládá do orgánů městských společností jmenovat také zástupce opozice. Pokud se dobře pamatuji, autory tohoto usnesení z minulosti jsou Karlovaráci. Počet zástupců opozice v dozorčích a správních radách? Nula.

Jedna poznámka na závěr. Vždy jsme dbali základního pravidla slušnosti, tedy, že při personálních změnách se to ti, kterých se to týká, dozvěděli bezprostředně ode mne i s poděkováním a rozloučením. Škoda, že i tohle pravidlo padlo a všichni odvolaní se to postupně dozvídají z veřejného prostoru, nikoliv od primátorky města.

Petr Kulhánek