Navržený seznam rušených poboček není dogma, ředitelem České pošty jsme byli ujištěni, že jednání se starosty dotčených měst budou pokračovat

Česká pošta dnes jedná se zástupci samospráv Ústeckého a Karlovarského kraje o budoucím nastavení poboček a fungování Pošty Partner Plus. Po celé republice má být zrušeno celkem 300 poboček. Pošta je teď na 3200 místech.

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek je teď s námi ve spojení, krásné odpoledne.
Pěkné odpoledne.

Tak jak se vyvíjejí jednání u vás v Karlovarském kraji o rušení pošt?
To dnešní jednání s generálním ředitelem České pošty, s jejími zástupci a starosty Ústeckého, Karlovarského kraje a měst, který se ta redukce dotýká, byla v podstatě velmi živá a pro mě příjemný příjemným výsledkem je, že to, co nastane od prvého sedmý, to znamená v rámci té redukované sítě, tak, jak bylo konstatováno i generálním ředitelem, není dogma. To znamená, že i po tom prvém sedmý, jak sám říkal, by ten dialog se starosty všech dotčených měst měl pokračovat a na základě praktických zkušeností je potom možné některé další úpravy dělat.

Jedná se zejména o to, že ty pošty, které zůstávají a měly by být v provozu dále, tak ne všude jsou umístěny v dostupných místech, ne všude jsou bezbariérové, ne všude je dostupné parkování a ne všude jsou umístěny tak, že obsluhují, řekněme tu nejhustěji zalidněnou část měst. A tam já vidím jednak prostor pro to, aby k těm změnám, ke kterým dojde ještě před prvým sedmým, které už byly domluveny. V Karlových Varech, se to týká například výměny jedné pošty, která měla zaniknout v Rybářích v centru města, za tu, která měla setrvat dál v Doubí v okrajové části, která neobsluhuje příliš mnoho lidí, tak tam dojde k té výměně. Zároveň dojde k doplnění Pošty partner v obchodním centru, kde už pošta byla a byla zrušena již dříve, ale je to vlastně část, která obsluhuje vlastně celý západní okraj Karlových Varů a z toho pohledu velmi strategická.

Takže samozřejmě, že se tam sneslo i spousta výtek na to, jakým způsobem to bylo komunikováno, připraveno, ale ve finále ta diskuse byla racionální v tom, že každý ze starostů, který se vyjádřil a měl nějaké požadavky, tak mu byl přislíben ten následný dialog ze strany České pošty. A to je pro mě důležité.

Nicméně se asi stejně nevyhnete tomu, že některé pošty budou zrušeny. Na druhou stranu někde je potom nahradí Pošta Partner Plus, to je asi potom na jednání těch jednotlivých obecních úřadů, případně městských úřadů, jestli to převezme obec, jestli to převezme tam nějaký soukromý subjekt, nebo se třeba v tom bude angažovat nějak i kraj?
Ano Pošta Partner Plus je jednoznačně téma, které bylo také uvedeno. Česká pošta přišla navíc s výrazně jinými parametry v pozitivním slova smyslu ve vztahu k nákladovosti zřízení Pošty Partner Plus, kolik by to samosprávy stálo, což je pozitivní. A samozřejmě, že to primárně bude na jednání mezi starosty a Českou poštou, ale já jsem se právě s vedením České pošty domluvil, abych zůstal v tom dialogu, ať už se povede se kterýmkoliv starostou, tak abych tam jednak tu informaci měl a mohl se případné argumentace také zúčastnit i nadále.

No a zapojuje se tady, řekněme někdo právě třeba z těch obcí, že jsou ochotni převzít Poštu Partner Plus nebo se objevují třeba i soukromí podnikatelé – už jsou tady nějaké další subjekty?
Jednoznačně. Dneska zaznělo, že ve třech městech – Nejdek, Sokolov, Mariánské Lázně – bylo přislíbeno projednání právě zřízení Pošty Partner Plus v těchto městech, v lokalitách, kde pošta zmizí, ale které jsou třeba uprostřed velkých sídlišť, které obsluhují mnoho lidí, a ta pošta by tam chyběla. Takže tato jednání už jsou dneska domluvena.

Jak vlastně se vám jakožto krajům, zároveň třeba i starostům jedná s vládou, s poštou, případně s dalšími důležitými orgány, ať už ohledně toho rušení pošt nebo třeba i když potřebujete řešit další palčivá témata.
Pro kraje je primárně zásadní platforma Asociace krajů, která je tím partnerem pro jednání s vládou ve všech možných oblastech a té využíváme hojně. Myslím si, že všichni hejtmani v ČR tvoří poměrně kompaktní tým s nepříliš výraznými názorovými rozdíly a taková jednání samozřejmě probíhají, ať už je to Asociace krajů v konkrétní oblasti s konkrétním ministerstvem anebo jako celek celou vládu. Takže po této stránce ta komunikace je, si myslím, velmi věcná, racionální.

To, že se některé výsledky nedostavují tak rychle, jako bychom si představovali, anebo jsou tam jiné překážky a bariéry, to je věc jiná. Nicméně pokud jste se ptal primárně na to, o čem se bavíme dnes, a to je Česká pošta, tak tam já od počátku jsem vytýkal určitou informační nepřipravenost ze strany České pošty ve vztahu ke starostům, protože ta komunikace tam měla být opačně, nejdřív mělo být avizováno starostům a proběhnout nějaká diskuse a potom teprve oznámení definitivního seznam rušených poboček. Toto bylo naopak a myslím si, že to bylo chybné.

Ještě se zeptám na něco trochu příjemnějšího, a to sice, jak se v Karlovarském kraji chystáte na turistickou sezonu, na co budete lákat a hlavně koho budete lákat?
Ta očekávání od letošního roku jsou vysoká. Už se vlastně nějaké prvotní předpoklady od hoteliérů naplňují, že se dostáváme na čísla počtu přenocování blízko těm hodnotám, které byly před COVIDem. Bude to určitě i ve znamení změny struktury klientely v Karlovarském kraji ze strany mezinárodní klientely, protože vypadl celý ruský segment, ale hodně se vrací německá klientela. Teď shodou okolností jsem dokončil jednání se zastoupením Tchaj-wanu, kde na Tchaj-wanu je Česká republika velmi pozitivně zapsána a ta vůle právě i s novou linkou, která začne říkat v červenci přímo z Tchaj-Peje do Prahy, skrývá potenciál k tomu, aby k nám přibyli ti lidé z této země. Samozřejmě i další asijské trhy jsou pro Karlovarský kraj atraktivní, takže jsme v očekávání a jenom věříme, že už do toho nepřijde zase nějaká nová hrozba krize, tak jako to bylo v uplynulých třech letech.

Nicméně když mluvíte o těch nových leteckých linkách, tak k vám do Varů také bude něco zajímavého nově třeba létat nebo přece jen spíš spoléháte na pražské letiště?
Tak teď samozřejmě spoléháme na pražské letiště. Nic jiného nám nezbývá. Z karlovarského letiště budou lítat charterové lety v průběhu sezony do tří destinací. Pro místní obyvatele je to turecká Antalya, je to Kréta a je to Varna v Bulharsku. Jedná se o rozšíření těch destinací oproti minulému roku, ale to, co je naší primární snahou, je rozšířit naši vzletovou dráhu, která by umožnila mezinárodním leteckým společnostem využívat naše letiště pro běžné linkové lety. A to je v plánu vlastně v následujícím roce, kdy už máme dneska projektovou dokumentaci, abychom zafinancovali a dráhu rozšířili. Pak Karlovy Vary mohou být určitým letištěm „Praha-západ“. A to je potenciál, který tady určitě vidíme.

Ještě se zeptám v souvislosti právě s těmi vztahy s cizinou, jestli se nějak zapojujete do Týdnů přátelství, které teď začínají v sobotu a mají podporovat přátelství se sousedním Bavorskem?
Ano, jednoznačně. My jako region, který sousedí přímo s Bavorskem, jsme do projektu zapojeni. Zítra zahajujeme v Selbu tento svátek přeshraniční spolupráce a kontaktů mezi Českem a Bavorskem a Karlovarským krajem a Bavorskem. Zítra dokonce tyto dny zahajuje prezident Petr Pavel, se kterým se také setkám, takže ano, jsme v centru dění.

Říká hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Díky a přeji vám hezký den, na slyšenou.
Pěkné odpoledne vám i posluchačům.

Rozhovor na Rádiu Zet vedl Martin Karlík


Rozhovor si můžete poslechnout také zde.