Krajští zastupitelé budou na mimořádném zastupitelstvu 11. listopadu volit nového hejtmana

Koncem roku skončí ve funkci hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová, s manželem čekají přírůstek do rodiny. „Gratuluji paní hejtmance k roli budoucí maminky a přeji jí, vlastně jim oběma, vše dobré, zejména pevné zdraví,“ reagoval na zprávu Petr Kulhánek. Krajští zastupitelé si budou muset zvolit nového hejtmana, a to na mimořádném zastupitelstvu 11. listopadu.

A co vlastně tato událost znamená pro karlovarské hejtmanství? „Je to určitě významný předěl a bude podstatné, zda se koalici podaří najít pro zbytek volebního období silnou osobnost, která se v roli hejtmana rychle zorientuje a zvládne ji v celém spektru povinností a kompetencí,” uvažuje Petr Kulhánek a dodává: „Z mého pohledu hledáme člověka věcně a racionálně smýšlejícího, konsenzuálně jednajícího, který bude mít dostatečný rozhled, analytické a strategické myšlení, alespoň standardní míru sociální inteligence a empatie. Hledáme osobnost, která bude pozitivně reprezentovat kraj navenek a udrží silnou pozici regionu v Asociaci krajů, bude vytvářet pozitivní atmosféru a přívětivé klima uvnitř kraje, jak mezi obyvatelstvem, tak v rámci fungování úřadu. V neposlední řadě potřebujeme kandidáta, který bude přistupovat k této pozici s pokorou, u kterého bude mít vždy prioritu reálná práce před spoustou slov a vlastním PR. Vím, že je to odvážně sestavený profil, ale jen takový hejtman může dát Karlovarskému kraji nové impulsy a akcelerovat jeho rozvoj.

Zdroj: www.hnutikoa.cz