Hejtman: ReVize je významnou investicí do budoucna

Ideová konference reVIZE o budoucnosti Karlovarského kraje, kterou v Císařských lázních uspořádal Karlovarský kraj ve spolupráci s agenturou K4, byla první akcí takového druhu v regionu. Zúčastnilo se jí 450 pozvaných osobností z celé České republiky, zvlášť byl přitom důraz kladen na ty profesionály, kteří mají vazbu na tento region. Přijeli politici, zástupci neziskových organizací, učitelé a řada dalších hostů. O tom, co přinesla, řekl Deníku Petr Kulhánek (KOA, STAN), hejtman Karlovarského kraje.

Jaké máte ohlasy na tuto akci? Má podle vás tento typ komunikace a předávání si zkušeností či náměty, jak situaci v regionu zlepšit, smysl?
Kdybych nebyl již dopředu přesvědčen o významu a přínosu této akce , určitě bych ji nepodporoval. Náš cíl byl od začátku jasně stanoven a nyní, když již máme první ročník konference za sebou, si dovolím říci, že se nám podařilo naplnit to, co jsme od akce očekávali. Na jedno místo se nám podařilo zkoncentrovat velmi zajímavé osobnosti, které mají mnoho zkušeností, idejí a síly, jak tlačit Karlovarský kraj kupředu, protože jsou, stejně jako já, přesvědčeni o jeho potenciálu. Na místě zazněla řada podnětů a byly představeny plánované aktivity budoucího rozvoje regionu. Jestli se jejich realizace podaří, to si budeme moci říci příští rok, při druhém ročníku této konference. Ohlasy jsou výrazně pozitivní, protože se jednalo skutečně o jedinečnou akci takového formátu v kraji, což ocenili nejen sami řečníci, ale především účastníci. Pokud se vyskytl nějak postesk, tak jen ve smyslu, že nebylo možné sledovat všechna vystoupení, která je zajímala, protože se odehrávala souběžně v rámci jiných panelů.

Jaká diskutovaná témata vy považujete za prioritní, čemu se přednostně má kraj věnovat?
Nechtěl bych vybírat jen jednotlivá témata. Všechny tematické celky jsme pečlivě vybírali právě s ohledem na aktuální stav a dění v kraji. Ano, je třeba se věnovat oblasti byznysu a podporovat jej, ale stejně tak je důležitá podpora vzdělávání, cestovního ruchu a lázeňství a podpora a péče o přírodní a kulturní bohatství. Myslím, že jsme vybrali opravdu témata, která alfou a omegou pro Karlovarský kraj. Pokud zaznívala některá témata prioritně, tak to byla určitě dopravní infrastruktura (silniční, železniční i letecká) a veřejné vysoké školství v kraji.

Na konferenci zazněla informace k otevření pobočky Grant Thornton, jejíž českou odnož vede Tomáš Brabenec, rodák z Karlovarského kraje. Pobočka této společnosti vznikne v Karlovarském kraji už na jaře tohoto roku a postupně by se měla rozrůst na avizovaných 50 lidí, přičemž půjde o pozice pro vzdělané lidi pocházející primárně z regionu. Je toto podle vás jedna z cest, která by mohla pomoci skutečně nastartovat obnovu a rozvoj Karlovarského kraje?
Jsem velmi rád, že do kraje přijde firma, jejíž vedení zde má kořeny a chce kraji pomoci s jeho růstem. Stejně tak je skvělé, že bude potřebovat vzdělané lidi, což může být lákadlem pro současné studenty vysokých škol pro návrat do regionu. Toto je tedy určitě cesta, která by mohla kraji pomoci saturovat rezervy, které vnímáme.

V souvislostí s konferencí vyjádřilo opoziční hnutí ANO nespokojenost s utracenými finančními prostředky za občerstvení a nelíbilo se mu, že více nebylo zastoupeno lázeňství, což je jeden z největších zaměstnavatelů v regionu…
Je velmi jednoduché kritizovat. Pokud by se jednalo o kritiku konstruktivní, byl bych ochoten ji přijmout, abychom se mohli poučit z případných chyb. Nicméně když s kritikou přichází členové opozice, kteří byli pozváni k účasti na této konferenci, někteří měli být dokonce řečníky, a kromě jednoho člena se nikdo nedostavil, pak taková pro mě není relevantní. Pokud by totiž kritici dorazili, věděli by, že lázeňství mezi tematickými celky bylo zahrnuto. A v příspěvcích řečníků silně rezonovalo. A ke stížnostem týkající se finanční náročnosti? Pokud chcete do kraje přilákat významné osobnosti svého oboru, musíte jim nabídnout odpovídající péči a zázemí. Navíc zajištění cateringu, obsluhu a pomoc na recepci zajišťovali žáci Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary a Střední školy živnostenské Sokolov, takže i žáci měli nejen další možnost vyzkoušet si své schopnosti a dovednosti, ale byli naprosto skvěle sehraným týmem, který tak nese velký podíl na profesionálním vyznění celé akce. I to považuji za přidanou hodnotu. Proto kritiku v tomto ohledu nepovažuji za adekvátní. Významná část nákladů konference navíc byla hrazena partnery akce. Co je však z mého pohledu nejdůležitější – ReVize 1.0 nebyla konferencí, za kterou se jen utratily peníze, byla významnou investicí do budoucna, díky níž jméno Karlovarského kraje nyní pozitivně zní napříč Českou republikou.

Autor: Ivana Kalinová, Karlovarský deník