Hejtman podepsal prohlášení o záměru spolupráce s Horní Falcí

Karlovarský kraj navázal spolupráci s Horní Falcí. Prohlášení o záměru spolupráce podepsal v Regensburgu hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek a regionální prezident Axel Bartelt. Cílem je zejména podpora společného růstu obou regionů v hospodářské, sociální a kulturní oblasti.

„Stvrzení tohoto partnerství považuji za velmi důležité, protože to pro oba regiony přináší další možnosti rozvoje přeshraniční spolupráce v řadě oblastí, jako například v oblasti kultury, sportu, vzdělávání, společenských události a další. Ačkoliv nás dělí státní hranice, stále je mnoho témat, která nás spojují. Ať už se jedná o možnosti rozvoje cestovního ruchu, studia v zahraničí a rozvoje jazykových dovedností, nabízí se také kooperace na budoucích společných projektech,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Jedním ze společných projektů by mohl být tzv. „Green Belt“ – nejdelší systém biotopů v Evropě. Zelený pás se táhne podél tzv. železné opony a tedy i podél hranice mezi Horní Falcí a Karlovarským krajem. V rámci návštěvy se konalo také setkání ve společnosti Cube ve Waldershofu. Od roku 1993 se v hornofalcké části Fichtelgebirge nedaleko českých hranic vyrábí jízdní kola nejvyšší třídy se stále rostoucím národním i mezinárodním úspěchem. Mezi zhruba 1000 zaměstnanci je již mnoho Čechů. Právě výroba této značky se má rozšířit, výrobce aktuálně plánuje závod v Karlovarském kraji se zhruba 300 dalšími pracovními místy. „Vedení společnosti se rozhodlo rozšířit produkci do našeho kraje v souvislosti s dlouhodobými dobrými zkušenostmi s českými pracovníky a zároveň toto rozhodnutí považuje za logické, protože Karlovarský kraj a Horní Falc vnímá jako jeden společný region,“ doplnil hejtman Petr Kulhánek.

„Tímto prohlášením o záměru spolupráce chceme vyslat jasný signál o dobrém sousedském soužití. Spojuje nás více než 40 kilometrů dlouhá společná hranice. Je pro nás proto obzvláště důležité zintenzivnit stávající kontakty se sousedy z Karlovarského kraje. Společně chceme posílit možnosti rozvoje v našich regionech, využít synergie a snížit případné deficity, které ještě mohou existovat,“ uvedl regionální prezident Bartelt.

Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje