Hejtman: Klíčem k řešení problémů je komunikace

Na setkání s hejtmanem Karlovarského kraje, které organizoval Deník a konalo se tento týden, vybral hejtman Petr Kulhánek motto: „V každé těžké době dokážeme najít pozitivní momenty a východiska…“

Mohl byste nastínit, kde a u koho vidíte snahu překonat tuto těžkou dobu ne pesimismem, ale postavením se k problémům čelem?
Na tomto setkání jsem tu snahu viděl u každého, od zástupců Sokolovské uhelné, Sedleckého kaolinu, lázeňských společností zaznělo „není to lehké, ale snažíme se“. Firmy hledají úspory všude, kde to je možné, operativně přenastavují výrobní program, mění investiční aktivity. Je evidentní, že teprve v příštím roce na nás plně dolehnou dopady celé krize, nicméně zatím mám i z jednání s krajskou hospodářskou komorou pocit, že kolem sebe slyším nikoliv pesimisty, ale realisty. Jsme připraveni lidem pomoci a pevně věřím, že i tuhle dobu zvládneme.

I v tomto kontextu není možné přehlédnout, že Karlovarský kraj řeší potíže, které nikdo nepředpokládal. Nejprve kraj téměř umrtvil covid, pak Rusové napadli Ukrajinu a nastal příliv lidí prchajících před válečným běsněním. Co pro vás bylo nejobtížnější?
Spíš než nejobtížnější tam vidím jeden obdivuhodný moment. Pandemie i válka na Ukrajině zaskočily celý svět, všichni jsme se s tím museli vyrovnat po svém. Karlovarský kraj si nastavil organizaci distribuce ochranných prostředků, s vypětím všech sil zvládl nápor v nemocnicích, dokázal připravit systém očkování a díky tomu ochránit nejrizikovější skupiny. Po napadení Ukrajiny ruským agresorem jsme zprovoznili krajské asistenční centrum a začali jsme registrovat lidi prchající před válkou a pomáhat jim v prvních chvílích po opuštění domova. A v čem vidím ten moment, který musím vyzdvihnout za tím vším, je neuvěřitelné úsilí a profesionalita zdravotníků, hasičů, záchranářů, starostů obcí, dobrovolníků a dalších, kteří v těch nejkritičtějších chvílích byli všude tam, kde bylo třeba pomoci. Bez zaváhání, bez ohledu na svůj čas. Mají mou úctu a respekt.

Na setkání s hejtmanem, kterého se účastnili i krajští politici, podnikatelé, zástupci největších firem v regionu, padlo mnoho dotazů, návrhů i výčet problémů, které firmy musejí řešit. Jak je jim kraj nápomocný?
Klíčem k řešení problémů je vždy společná komunikace. Po jednání se zástupci lázní a dalšími aktéry v cestovním ruchu jsme se už v době covidové pandemie snažili vyjít vstříc ubytovacím zařízením, která potřebovala znovu nalákat návštěvníky, a přišli jsme s programem voucherů na ubytování mimo sezónu. Přispěli jsme na poskytování lázeňských voucherů. Výrazně jsme navýšili podporu cestovního ruchu a lázeňství úspěšnými kampaněmi na přilákání hostů, vedenými naší destinační agenturou Živý kraj. Po dohodě s podnikatelskou sférou jsme věcně, důrazně a opakovaně apelovali na stát, aby urychlil řešení skokově rostoucích cen energií a neprohluboval problémy nejen malých a středních podniků, ale i velkých firem v regionu.

S krajským radním Robertem Pisárem jste představili takzvanou záchrannou brzdu. Mohl byste krátce tento manuál představit?
Kraj připravil soubor opatření na pomoc občanům regionu, pro které jsou a budou dopady energetické krize zvláště závažné. Jedná se především o seniory žijící mimo pomoc sociálních služeb, již si neporadí s možností čerpání dávek, a dále o rodiny, které pečují v domácím prostředí o děti i dospělé s postižením. Opatření kraj připravuje ve spolupráci s Úřadem práce ČR a zapojit do něj chce obce a sociální služby z celého území regionu. Naším cílem je, aby lidé situaci zvládli a dokázali se s ní díky efektivní podpoře vyrovnat. Připravili jsme metodiku intenzivní sociální práce v obcích s vytipovanými ohroženými skupinami, chceme být v úzkém kontaktu s obcemi a sociálními službami. A pro případy, kde všechny tyto možnosti budou vyčerpány, jsme vyčlenili 10 milionů korun na rok 2023 v programu „záchranná brzda“ Karlovarského kraje. Finance budou připraveny pro potřebné, rozdělovat je budeme formou daru.

Kraj by podle vyjádření některých krajských zastupitelů měl v této době, a to hlavně při řešení stěžejních problémů, jako je například zlepšení úrovně zdravotnictví, školství či nově otevírané vysokoškolské obory, táhnout za jeden provaz bez ohledu na stranickou příslušnost. Daří se to?
Víte, my bychom rádi táhli za jeden provaz a věcně řešili problémy, které tenhle kraj má. Nicméně někteří naši kolegové v zastupitelstvu namísto toho, aby se zapojili a společně s námi kraji pomáhali, si vytyčili jako svůj hlavní cíl a strategii průběžnou a soustavnou kritiku všeho, co vedení kraje udělá. A je jedno, jestli je ta kritika opodstatněná, nebo ne. Těžko se tomu čelí a hlavně nás to neskutečně zdržuje od práce a brzdí to právě ty věci, které ve zdravotnictví, školství a dalších oblastech potřebujeme zlepšovat. Rád bych vyměnil programovou destrukci za společný postup a řešení.

Zdroj: Chebský deník, 5.11.2022, Autor: Ivana Kalinová